«

»

Окт. 25

Инструкции за работа с Nanda Tocky

Инструкции за работа с Nanda Tocky

 

Токи – най-палавият будилник

 

 

1. Основен бутон „Toggle“ (под сивата точка – натиснете основния бутон, за да включите Токи, да промените настройките или да излезете от менюто.

2. Сивата точка – чувствителна на допир зона – чрез нея променяте час, минути и настойки – просто сложете пръст на сивата точка и плъзгайте по повърхността с кръгово движения наляво или надясно.

3. Сивата точка е чувствителен на допир бутон, чрез който включвате или изключвате определени функции (например алармата) – просто сложете пръст върху нея, натиснете леко и задръжте, докато желаната от вас функция се промени.

4. Можете да запишете или да качите повече от 6 часа звуци на Токи. За целта влезте в настойките за музика, като натискате бутон „Toggle“ няклко пъти докато на екрана не се появи надпис „Play“. Песента, която изберете ще е тази, която ще чуете първа при включването на алармата, а след това песните ще се редуват. Може да запишите собствения си глас или определен звук. За целта сложете пръст върху сивата точка под надписа „rec“ при определена песен, натиснете леко и задръжте за една секунда, за да запишите желаните от вас звуци.

5.Може да качите песни в MP3 формат. За целта просто свържете Токи в компютър чрез кабела включен в комплекта. След като свържете Токи с компютър, той ще го разчете като отделно устройство. Влезте в него и копирайте желаните от вас песни в MP3 формат в Токи.

 

За да настройте часовника натиснете бутон „Toggle“, като часът ще започне да мига. След това сложете пръст на сивата точка и плъзгайте по повърхността с кръгово движения наляво или надясно, съответно да намаляте или увеличавате часа. След като натиснете бутон „Toggle“ още веднъж, ще преминете към минутите. След това следват останалите настройки.

 

Инсталация на батерията и скина:

 

1.Свалете внимателно силиконовия скин

2.Завъртете и разделете двете полукълба по посока обратна на стрелката и надписа „Lock“

3.Използвайки отверка, развъртете болтчетата за гнездото на батерийте.

4.Поставете на съответните места за това, трите ААА батерий

5.Завъртете болтчетата

6.Завъртете и съединете двете полукълба по посока на стрелката и надписа „Lock“

7. Сложете внимателно скина на Токи.

Вашият коментар